Protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice DOUANE GROUP S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este de a asigura monitorizarea şi securitatea persoanelor, spaţiilor şi a bunurilor private precum şi în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate.
Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de catre operatorul DOUANE GROUP S.R.L. şi sunt comunicate conform prevederilor în vigoare numai autorităţilor statului şi/sau utilizatorilor stabiliţi de DOUANE GROUP S.R.L., la cerere.
Dacă nu doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de DOUANE GROUP S.R.L. vă rugăm să specificaţi în formularul de contact, telefonic sau în mesajul transmis.
Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la administratorul operatorului DOUANE GROUP S.R.L.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.